Koncert: Bennewitzovo kvarteto

3. 12. 2022 • 19:30

program:

Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 1, H 117 

Béla Bartók
Smyčcový kvartet č. 4

Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet č. 11, op. 61

Bennewitzovo kvarteto
Jakub Fišer housle
Štěpán Ježek housle
Jiří Pinkas viola
Štěpán Doležal violoncello

Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Praha

První smyčcový kvartet napsal Bohuslav Martinů v roce 1918 v Poličce, voní však dalekou Francií. Sám skladatel ho označoval jako „francouzský“, což velice přesně vystihuje charakter díla, které se nepokrytě hlásí ke kvartetní tvorbě francouzských impresionistů – Clauda Debussyho a Maurice Ravela. Měkké harmonie ovšem vedou také k zpěvnosti slovanské hudby, v druhé větě i k Antonínu Dvořákovi.

Dvořákův jedenáctý kvartet C dur, který koncert uzavře, se naopak „slovanským“ prvkům záměrně vyhýbá. Skladba z roku 1881 je pečlivě vystavěna na beethovenovsko-schubertovském vzoru. Kompozice byla objednána vídeňským Hellmesbergerovým kvartetem, které premiérovalo také skladby Schuberta nebo Brahmse.

Béla Bartók napsal svůj Smyčcový kvartet č. 4 v roce 1928. Formu netradičně rozšířil na pět vět. V závěrečné větě dílo vrcholí divokým tancem s ozvuky maďarské, slovenské a rumunské lidové hudby. To je výrazem Bartókových politických postojů, za které byl za Horthyho režimu se svým vztahem ke Slovákům a Rumunům považován málem za národního zrádce.