Koncert: Doslov festivalu se ČSKH

4. 1. 2023 • 19:30

program:

Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll

Bohuslav Martinů: Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella, H 224 

Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps pro housle, klarinet, violoncello a klavír

Martin Kasík klavír
Irvin Venyš klarinet
Josef Špaček housle
Roman Patočka housle
Jiří Pinkas viola
Karel Untermüller viola
Petr Nouzovský violoncello
violoncello