Koncert: Wihanovo kvarteto

17. 12. 2022 • 19:30

program:

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“

Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 2, H 150 

Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 7, H 314 „Concerto da Camera“ 

Wihanovo kvarteto
Leoš Čepický housle
Jan Schulmeister housle
Jakub Čepický viola
Michal Kaňka violoncello

Koncert z děl dvou českých velikánů připravilo proslulé Wihanovo kvarteto. Večer otevře Smyčcový kvartet č. 1. „Z mého života“ zakladatele české hudby Bedřicha Smetany. Komorní formu skladatel využíval pro zcela jiný princip programní hudby, než známe ze slavné Mé vlasti. Jak název napovídá, šlo mu o vyjádření subjektivních osobních pocitů. Při práci na kvartetu v roce 1876 ho inspirovaly vzpomínky na veselé a bezstarostné mládí, na taneční zábavy; na první lásku, na dívku, která se později stala jeho ženou. Zároveň také jeho vlastní cesta k národnímu umění a hudbě, ohrožená a málem přerušená výstrahou osudu – náhlým zásahem hluchoty v roce 1874, provázeným krutým pískáním v uších, které zde představuje pronikavé vysoké e v prvních houslích.

Komorní dílo Bohuslava Martinů naopak mimohudební obsah obvykle upozaďuje za formální hrou hudebních prostředků. Druhý smyčcový kvartet z roku 1925 odráží neoklasicistní tendence dvacátých let. Skladatel se zde oprostil od romantické rozevlátosti a podřídil svoji kompozici ryze hudebním zákonitostem. Pro kvartet je charakteristická zvuková barevnost a polyfonní práce.

Poslední ze skladatelových kvartetů, Sedmý, s podtitulem Concerto da camera, vznikl v roce 1947 v Americe. Skladatel se tehdy pozvolna vymaňoval ze složité životní situace, způsobené mj. nešťastným pádem z terasy zámečku v Great Barringtonu. Pět následujících let komponoval na svoje poměry málo a věnoval se spíš méně rozměrným či komorním skladbám. Kvartet zazněl poprvé v únoru 1949 v New Yorku v podání Krollova kvarteta.